HOME - HILTeC Consulting

Search
Idź do spisu treści

Menu główne

Projektowanie, Badania i Rozwój HW i SW na potrzeby bezzałogowych platform latających UAV's (dronów)

  • Autopilot, IMU, GPS/GPS RTK, Communication modules TC/TM, Power Distribution Board, Battery BMS

  • Ground Control Station Remote Controller (GCS RC), GCS App.

  • Electronic Speed Controller (ESC)

  • Onboard Image Vision Processing, Collision Avoidance (C&A)

Projektowanie regulatorów cyfrowych na potrzeby systemów sterowania

  • metodologia MBD (Model-Based Design), Identyfikacja modeli, projektowanie i optymalizacja regulatorów cyfrowych

  • implementacja algorytmów sterowania w układach FPGA

Systemy prototypowania i akceleracji obliczeń

  • projektowanie algorytmów DSP do implementacji w układach programowalnych FPGA,

  • symulacje i ko-symulacje HIL/FIL (Hardware/FPGA-In-the-Loop) wykorzystywane do prototypowania i weryfikacji algorytmów,

  • projektowanie superkomputerów HPRC (High-Performance Reconfigurable Computing)

Zarządzanie projektami

  • zarządzanie całym procesem projektowania, dokumentowania, prototypowania i produkcji.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego